Roland Icking ŽIVLJENJE JE KOMUNIKACIJA! (LIFE IS COMMUNICATION! LEBEN IST KOMMUNIKATION!)

Maribor 2012
61/100
16-07-2012, Belokranjska ulica

UPAJMO NA BOLŠE
ČASE (sl)
LET'S HOPE FOR BETTER
TIMES (en)
HOFFEN WIR AUF BESSERE
ZEITEN (de)© Roland Icking