Roland Icking FACadE
2013-2022
03 07 2021, Netherlands

Aalten-Lintelo


EN

At first glance, it looks as if the boy on the left is using his wheelchair to pull the tractor on which his parents and brothers are sitting and standing across the meadow, cheered on by his brother on the hood.

It soon becomes clear that the wheel the boy is turning with his right hand is not a steering wheel, but only a toy carousel, and that in reality he cannot move independently with his wheelchair.

But that's what art is for, after all, to make things up that don't have to adhere to reality. Maybe that's what the boy is doing at this moment, and that's why he's enjoying himself.


August 2023
___________

DE

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der Junge links mit seinem Rollstuhl den Traktor, auf dem seine Eltern und Brüder sitzen und stehen, über die Wiese zieht, angefeuert von seinem Bruder auf der Motorhaube.

Schnell wird klar, dass das Rad, das der Junge mit seiner rechten Hand dreht, kein Lenkrad ist, sondern nur ein Spielzeugkarussell, und dass er sich mit seinem Rollstuhl in Wirklichkeit gar nicht selbständig fortbewegen kann.

Aber dafür ist Kunst schließlich da, um sich Dinge auszudenken, die sich nicht an die Wirklichkeit halten müssen. Vielleicht ist es das, was der Junge in diesem Augenblick tut und hat deshalb seine Freude.


August 2023
___________

NL

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de jongen links zijn rolstoel gebruikt om de tractor waarop zijn ouders en broers zitten en staan over het weiland te trekken, aangemoedigd door zijn broer op de motorkap.

Het wordt al snel duidelijk dat het wiel waar de jongen met zijn rechterhand aan draait geen stuurwiel is, maar slechts een speelgoedcarrousel, en dat hij zich in werkelijkheid niet zelfstandig kan voortbewegen met zijn rolstoel.

Maar daar is kunst tenslotte voor, om dingen te verzinnen die niet aan de werkelijkheid hoeven te voldoen. Misschien is dat wat de jongen op dit moment aan het doen is en daarom geniet hij ervan.


Augustus 2023


© Roland Icking