Roland Icking FACadE
2013-2022
18 08 2019, Germany

Vreden-Großemast


EN

What is rattling here is a potato sorting machine, the process of which, from filling the potatoes with the tractor into the hopper of the sorting machine consisting of several components, in which the potatoes are mechanically sorted by size and checked for quality by eye, to filling a certain quantity into bags, requires the commitment of the whole family and relatives and almost completely fills the picture diagonally from left to right.


September 2023
______________

DE

Was hier rattert ist eine Kartoffelsortiermaschine, deren Prozess vom Einfüllen der Kartoffeln mit dem Traktor in den Trichter der aus mehreren Komponenten bestehenden Sortiermaschine, in der die Kartoffeln maschinell nach Größe und per Auge auf Qualität geprüft werden, bis zum Abfüllen einer bestimmten Menge in Säcke den Einsatz der ganzen Familie und Verwandtschaft erfordert und das Bild schräg von links nach rechts fast vollständig ausfüllt.


September 2023
______________

NL

Wat hier rammelt is een aardappelsorteermachine, waarvan het proces, van het vullen van de aardappelen met de tractor in de trechter van de uit verschillende onderdelen bestaande sorteermachine, waarin de aardappelen mechanisch op grootte worden gesorteerd en op kwaliteit worden gecontroleerd met het oog, tot het vullen van een bepaalde hoeveelheid in zakken, de inzet van het hele gezin en familieleden vereist en het beeld diagonaal van links naar rechts bijna volledig vult.


September 2023


© Roland Icking