Roland Icking ŽIVLJENJE JE KOMUNIKACIJA! (LIFE IS COMMUNICATION! LEBEN IST KOMMUNIKATION!)

91/100
07-08-2012, Glavni trg

MOJE žIVLJENJE JE SKOS V
MARIBORU (sl)
MY LIFE IS ALWAYS IN
MARIBOR (en)
MEIN LEBEN IST IMMER IN
MARIBOR (de)