Roland Icking ŽIVLJENJE JE KOMUNIKACIJA! (LIFE IS COMMUNICATION! LEBEN IST KOMMUNIKATION!)

89/100
07-08-2012, Partizanska cesta

We're from Australia and
just arrived in Maribor! (en)
Sva iz Avstralije in sva
ravnokar prispela v Maribor (sl)
Wir sind aus Australien und
gerade angekommen in Maribor! (de)